คำถามที่ถูกถามบ่อย - การลงทะเบียนเรือยอชท์ฝรั่งเศส

คนชาติใดสามารถยื่นขอจดทะเบียนเรือยอทช์ฝรั่งเศสได้หรือไม่?

บุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง EU และ EEA หรืออาศัยอยู่ใน EU หรือ EEA มีคุณสมบัติในการจดทะเบียนเรือยอทช์ในฝรั่งเศส
ในทำนองเดียวกัน บริษัทสามารถยื่นขอจดทะเบียนธงฝรั่งเศสได้หากจดทะเบียนในฝรั่งเศส และถ้าเรือนั้นถูกใช้เพื่อกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือวิชาชีพเป็นหลัก บริษัทยังต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยรัฐบาลฝรั่งเศส ซึ่งอาจรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนในฝรั่งเศส หรือใน EU หรือ EEA

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการจดทะเบียนเรือยอทช์?

เอกสารที่อาจต้องใช้ได้แก่:

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของ เช่น บิลขายหรือใบรับรองการจดทะเบียน
 • หลักฐานยืนยันตัวตนของเจ้าของหรือบริษัท เช่น หนังสือเดินทางหรือเอกสารการจดทะเบียนบริษัท
 • คำอธิบายโดยละเอียดของเรือ รวมถึงขนาด วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์
 • หลักฐานการประกันภัยสำหรับเรือ
 • ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ฉันสามารถลงทะเบียนในฝรั่งเศสเป็นเรือพาณิชย์หรือเรือเปล่าได้หรือไม่?

ใช่ เรือยอทช์สามารถจดทะเบียนในฝรั่งเศสเป็นเรือพาณิชย์ได้ ซึ่งหมายความว่าจะใช้สำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ เช่น การเช่าเหมาลำหรือการขนส่งผู้โดยสารที่ชำระเงิน ขั้นตอนการจดทะเบียนเรือพาณิชย์จะคล้ายกับเรือของเอกชน แต่อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบรับรองการใช้งานเชิงพาณิชย์

คุณยอมรับเอกสารในภาษาต่างๆ หรือไม่?

เอกสารที่ส่งสำหรับการจดทะเบียนธงฝรั่งเศสของเรือยอทช์ต้องเป็นภาษาฝรั่งเศส หากเอกสารต้นฉบับไม่ใช่ภาษาฝรั่งเศส จะต้องแปลโดยนักแปลมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศส

จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าใดในการจดทะเบียนเรือยอทช์ในฝรั่งเศส?

ขั้นตอนการจดทะเบียนเรือใช้เวลาประมาณ 30 วัน

คุณให้ชั่วคราวหรือไม่?

ไม่ ไม่มีการออกเอกสารชั่วคราว

เอกสารการลงทะเบียนมีลักษณะอย่างไร?

การลงทะเบียนธงฝรั่งเศสสำหรับเรือยอทช์จะมีข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อเรือ
 • หมายเลขทะเบียนที่กำหนดโดยหน่วยงานกิจการทางทะเลของฝรั่งเศส
 • ประเภทและขนาดของเรือ
 • ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของหรือบริษัท
 • วันที่ลงทะเบียน
ใบรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยหน่วยงานกิจการทางทะเลของฝรั่งเศสโดยปกติจะเป็นเอกสารที่แสดงข้อมูลข้างต้นในรูปแบบที่เป็นทางการ และจะออกเป็นกระดาษอย่างเป็นทางการพร้อมตราประทับอย่างเป็นทางการของรัฐบาลฝรั่งเศส

การลงทะเบียน FRENCH ใช้ได้นานแค่ไหน?

ทะเบียนฝรั่งเศสใช้ได้ตลอดชีวิต

จำเป็นต้องมีการตรวจสอบหรือไม่?

ภายใต้ข้อบังคับของฝรั่งเศส เรือยอทช์ที่มีความยาวไม่เกิน 24 เมตรและไม่ได้มีไว้สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องได้รับการสำรวจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และอาจต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ฉันต้องติดธงอะไรบนเรือยอทช์ของฉันเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว?

เมื่อเรือยอทช์ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ธงฝรั่งเศสแล้ว เจ้าของหรือบริษัทจะต้องชักธงชาติฝรั่งเศสบนเรือเสมอในขณะที่เรืออยู่ในน่านน้ำสากลและในน่านน้ำของต่างประเทศ นี่เป็นการระบุว่าเรือจดทะเบียนในฝรั่งเศสและอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของฝรั่งเศส

สามารถลงทะเบียนเรือคายัค/เจ็ตสกีได้หรือไม่?

สามารถลงทะเบียนเรือคายัคหรือเจ็ตสกีภายใต้ธงชาติฝรั่งเศสได้

คุณช่วยเรื่องใบอนุญาต MMSI หรือไม่?

ใช่ คุณจะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • หลักฐานการเป็นเจ้าของ เช่น บิลขายหรือใบรับรองการจดทะเบียน
 • หลักฐานยืนยันตัวตนของเจ้าของหรือบริษัท เช่น หนังสือเดินทางหรือเอกสารการจดทะเบียนบริษัท
 • คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุของเรือ รวมถึงผู้ผลิต รุ่น และหมายเลขประจำเครื่อง
 • ใบรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • หลักฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบหน่วยงานสื่อสารทางทะเลของฝรั่งเศส

ต้องใช้ใบอนุญาตประเภทใดในการเดินเรือ?

ประเภทของใบอนุญาตที่ต้องใช้ในการเดินเรือจะขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของเรือ ตลอดจนน่านน้ำที่จะใช้งาน ในฝรั่งเศส ใบอนุญาตและคุณสมบัติต่อไปนี้จำเป็นสำหรับเรือประเภทต่างๆ:
เรือสำราญ: สำหรับเรือที่มีความยาวไม่เกิน 15 เมตร และไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์ ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต อย่างไรก็ตามกัปตันต้องมีความรู้ในกฎของทะเลและการเดินเรือ
กัปตันชายฝั่ง: สำหรับเรือที่มีความยาวระหว่าง 15 ถึง 24 เมตรและใช้เพื่อการค้า กัปตันต้องมีใบอนุญาติิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ใบอนุญาตนี้ออกโดยหน่วยงานการเดินเรือของฝรั่งเศสและกำหนดให้กัปตันต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎของทะเลและการเดินเรือ รวมถึงมีประสบการณ์ในการจัดการกับเรือขนาดใหญ่
Master of Yachts: สำหรับเรือที่มีความยาวเกิน 24 เมตร กัปตันต้องมีใบอนุญาต Master of Yachts ใบอนุญาตนี้ออกโดยหน่วยงานการเดินเรือของฝรั่งเศสและกำหนดให้กัปตันต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎทางทะเลและการเดินเรือ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจัดการกับเรือขนาดใหญ่และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของเรือ

เจ้าของการลงทะเบียนภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

กระบวนการมักจะเกี่ยวข้องกับ:

 • เจ้าของใหม่ต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือ เจ้าของเดิมและเจ้าของใหม่ และเหตุผลในการโอนกรรมสิทธิ์
 • เจ้าของใหม่ต้องจัดเตรียมเอกสารเช่นใบซื้อขายหรือสัญญาโอนกรรมสิทธิ์และใบรับรองการจดทะเบียนก่อนหน้า
 • เจ้าของใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีใด ๆ
 • หน่วยงานกิจการทางทะเลของฝรั่งเศสอาจกำหนดให้มีการตรวจสอบหรือสำรวจเพื่อให้แน่ใจว่าเรือเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของเรือ

ฉันจะยกเลิกการลงทะเบียนภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบันได้อย่างไร?

หากต้องการยื่นขอยกเลิกการจดทะเบียนเรือยอทช์จากธงชาติฝรั่งเศส โปรดระบุสิ่งต่อไปนี้:

 • เจ้าของหรือบริษัทต้องจัดเตรียมเอกสาร เช่น ใบรับรองการจดทะเบียน หลักฐานการเป็นเจ้าของ และเอกสารอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับการเดินเรือของฝรั่งเศส
 • เจ้าของหรือบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการลงทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการลงทะเบียนและภาษีใดๆ
 • เจ้าของหรือบริษัทต้องนำธงชาติฝรั่งเศสออกจากเรือและส่งคืนใบรับรองการจดทะเบียนแก่หน่วยงานกิจการทางทะเลของฝรั่งเศส

ยอมรับวิธีการชำระเงินแบบใด?

เรายอมรับวิธีการชำระเงินทั้งหมด

ยอมรับวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศทั้งหมด