Ofte Stilte Spørsmål - Frankrike Yacht-registrering

Kan alle innbyggere søke om FRANSK yachtregistrering?

Enhver person som har EU- og EØS-pass eller er bosatt i EU eller EØS er kvalifisert til å registrere en yacht i Frankrike.
Tilsvarende kan et selskap søke om fransk flaggregistrering dersom det er registrert i Frankrike og dersom fartøyet primært brukes til kommersiell eller profesjonell virksomhet. Selskapet må også oppfylle sikkerhets- og miljøstandardene fastsatt av den franske regjeringen. Dette kan inkludere selskaper som er registrert i Frankrike eller i EU eller EØS.

Hvilke papirer er nødvendig for å registrere yachten?

Dokumentene som kan kreves inkluderer:

 • Bevis på eierskap, for eksempel en salgsseddel eller registreringsbevis
 • Identitetsbevis for eieren eller selskapet, for eksempel pass eller bedriftsregistreringsdokumenter
 • En detaljert beskrivelse av fartøyet, inkludert dimensjoner, konstruksjonsmaterialer og utstyr
 • Forsikringsbevis for fartøyet
 • Et sertifikat for samsvar med sikkerhets- og miljøstandarder

Kan jeg registrere meg i Frankrike som en kommersiell eller bareboat-charter?

Ja, en yacht kan registreres i Frankrike som et kommersielt fartøy, noe som betyr at den vil bli brukt til kommersielle aktiviteter som befraktning eller transport av betalende passasjerer. Registreringsprosessen for et kommersielt fartøy vil være lik den for et privateid fartøy, men kan kreve ytterligere dokumentasjon, for eksempel et sertifikat for kommersiell bruk.

Godtar du papirarbeid på hvilket som helst språk?

Dokumenter som sendes inn for fransk flaggregistrering av en yacht må være på fransk. Hvis originaldokumentene ikke er på fransk, må de oversettes av en profesjonell oversetter som er sertifisert av den franske regjeringen.

Hva er den estimerte tiden det vil ta før yachten min blir registrert i FRANKRIKE?

Båtens registreringsprosess tar ca. 30 dager.

Gir du provisoriske midler?

Nei, det foreløpige dokumentet er ikke utstedt.

Hvordan ser registreringsdokumentet ut?

Den franske flaggregistreringen for en yacht vil inneholde følgende informasjon:

 • Navnet på fartøyet
 • Registreringsnummeret tildelt av det franske maritime byrået
 • Fartøyets type og størrelse
 • Navn og adresse til eieren eller selskapet
 • Datoen for registrering
Registreringsbeviset utstedt av det franske maritime byrået er vanligvis et dokument som viser informasjonen ovenfor i et formelt format, og det vil bli utstedt på offisielt papir med den franske regjeringens offisielle segl.

Hvor lenge er den FRANSKE registreringen gyldig?

Den franske registreringen er gyldig hele livet.

Er inspeksjon nødvendig?

I henhold til franske forskrifter er ikke yachter under 24 meter lange og ikke beregnet for kommersiell bruk pålagt å gjennomgå en undersøkelse som en del av registreringsprosessen. Imidlertid vil de fortsatt måtte overholde sikkerhets- og miljøstandarder og kan bli gjenstand for en inspeksjon for å sikre samsvar.

Hvilket flagg trenger jeg for å flagge på yachten min når registreringen er fullført?

Når en yacht er registrert under fransk flagg, er eieren eller selskapet pålagt å alltid føre det franske flagget på båten mens fartøyet er i internasjonalt farvann og i farvannet til et fremmed land. Dette for å indikere at fartøyet er registrert i Frankrike og er underlagt franske lover og regler.

Er det mulighet for å registrere kajakk/jetski?

Det er mulig å registrere kajakk eller vannscooter under fransk flagg.

Hjelper du med MMSI-lisensen?

Ja, du må oppgi følgende dokumenter:

 • Bevis på eierskap, for eksempel en salgsseddel eller registreringsbevis
 • Identitetsbevis for eieren eller selskapet, for eksempel pass eller bedriftsregistreringsdokumenter
 • En detaljert beskrivelse av fartøyets radioutstyr, inkludert produsent, modell og serienummer
 • Et sertifikat for samsvar med sikkerhets- og miljøstandarder
 • Bevis på samsvar med de franske maritime kommunikasjonsmyndighetenes forskrifter.

Hva slags lisens kreves for å seile?

Hvilken lisens som kreves for å seile et fartøy avhenger av typen og størrelsen på fartøyet, samt farvannet det skal opereres i. I Frankrike kreves følgende lisenser og kvalifikasjoner for forskjellige typer fartøy:
Lystfartøy: For fartøy under 15 meter i lengde og som ikke brukes til kommersielle formål, kreves det ikke lisens. Skipperen skal imidlertid ha kunnskap om sjøens regler og navigasjon.
Kystskipper: For fartøy mellom 15 og 24 meter i lengde og som brukes til kommersielle formål, må skipper ha kystskipperlisens. Denne lisensen er utstedt av franske sjøfartsmyndigheter og krever at skipperen har kunnskap om sjø- og navigasjonsreglene, samt erfaring med håndtering av større fartøy.
Master of Yachts: For fartøy over 24 meter i lengde må skipperen ha en Master of Yachts lisens. Denne lisensen er utstedt av franske sjøfartsmyndigheter og krever at skipperen har kunnskap om sjø- og navigasjonsreglene, samt erfaring med håndtering av større fartøy og god forståelse for den kommersielle driften av fartøyet.

Hvordan kan eieren av en gyldig FRANSK registrering endres?

Prosessen involverer vanligvis:

 • Den nye eieren skal fylle ut et søknadsskjema som gir opplysninger om fartøyet, tidligere og ny eier, og årsaken til eiendomsoverdragelsen.
 • Den nye eieren må fremlegge dokumentasjon som salgs- eller eiendomsoverdragelsesavtale, og tidligere registreringsbevis.
 • Den nye eieren må betale eventuelle avgifter knyttet til overføringen av eierskap, som overføringsgebyret og eventuelle skatter.
 • Avhengig av fartøyets størrelse og type, kan det franske maritime byrået kreve en inspeksjon eller undersøkelse for å sikre at fartøyet følger sikkerhets- og miljøstandarder.

Hvordan kan jeg kansellere den nåværende FRANSKE registreringen?

For å søke om avregistrering av en yacht fra det franske flagget, vennligst oppgi følgende:

 • Eieren eller selskapet må fremlegge dokumentasjon som registreringsbevis, bevis på eierskap og eventuelle andre dokumenter som kreves av franske maritime regler.
 • Eieren eller selskapet må betale eventuelle avgifter knyttet til avmeldingen, som avmeldingsavgift og eventuelle avgifter.
 • Eieren eller selskapet må fjerne det franske flagget fra fartøyet og returnere registreringsbeviset til det franske maritime byrået.

Hvilke betalingsmåter aksepteres?

Vi aksepterer alle betalingsmåter.

Alle internasjonale betalingsmetoder akseptert